مشخصات

تعداد طرح
15
تعداد برگ
200
اندازه
24*17
تعداد در کارتن
26
کد کالا
503-200
امتیاز محصول
درباره ی محصول

جھت استفاده دانش آموزان و دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی کھ ازجلد ھای مختلف در طرح ھا و رنگھای متنوع و ھمچنین در نوع خط داخلی تنوع دارد ( نقاشی ؛ یک خط ؛ دو خط ؛ سھ خط ؛ چھارخط ؛ شطرنج )

امتیاز و دیدگاه کاربران
دیدگاه شما
امتیاز دهید